Kreativitet & Flöde

Kreativitet och flow handlar om att trivas i sitt eget skinn. Att känna oss inspirerade och berättigade till det goda i livet oavsett om det är goda vänner, god mat, följa våra drömmar eller allmänt välbefinnande.
Det handlar också om att hitta flöde i livet, få in mer av det som verkligen ger oss glädje och ny energi samt bemöta det vi upplever som inre begränsningar med mjukhet och lekfullhet istället för allvar och prestation.
Vi kommer att yoga tillsammans med fysiska rörelser, andningsövningar, mantran, skön avslappning och meditation. Kursen passar alla oavsett ålder eller tidigare erfarenheter. Du startar där du befinner dig och anpassar yogan till dina förutsättningar och behov.