Snatam Kaur-Peace through Sacred Chant- konsert

(In English further down)Upplev Snatam Kaurs glädjefyllda och upplyftande musik! Under konserten bjuder hon på sånger från sitt album Beloved och många andra älskade favoriter. Hennes tidigare album Prem, Grace, Anand, Liberation’s Door och Light of the Naam har med en förtrollande blandning av traditionella heliga mantran och tonsättningar med österländska och västerländska influenser gett lyssnare världen över inspiration och en djup känsla av frid. Men det bästa sättet att uppleva Snatam Kaurs värme, visdom och musik är genom liveuppträdanden.

Snatam Kaur kommer även leda en yogaworkshop i Quality Friends Hotel i Solna den 12 maj kl 13-18. Mer information snart.

Datum, tid:  Lördag 11 maj 19:30-22:00
Kostnad:  350-650 kr, biljetterna släppta; www.konserthuset.se
Skymd eller delvis skymd plats 25% billigare köps i Konserthusets biljettkontor.
Barn up till 12 år: 30% rabatt i alla priskategorier.

”Konserten ger publiken möjlighet att uppleva kraften i mantran,” säger Snatam Kaur. ”Jag vet av egen erfarenhet att det är läkande och kraftfullt att sjunga tillsammans. Det möjliggör för oss att släppa stress, spänningar och känslan av att inte räcka till, som jag tror är ganska vanlig i denna tid. Det är ett sätt för människor att känna den inre friden igen.”
 
Snatam Kaur är en amerikansk sångerska, fredsaktivist och författare, uppvuxen i sikh- och kundaliniyogatraditionen. Hon har en fantastisk förmåga att omvandla traditionella sikhiska sånger från Indien till modern musik som tilltalar det moderna örat.
 
Mer information om artisten: www.snatamkaur.com
 
 
In English
Experience the joyous and uplifting music of Snatam Kaur! At this concert, she will offer songs from her album Beloved and many other popular favorites.
With an enchanting mixture of traditional holy mantras and compositions with eastern and western influences alike, her previous albums Prem, Grace, Anand, Liberation’s Door and Light of the Naam have inspired listeners and brought them a deep sense of inner peace. But the best way to experience Snatam Kaur’s warmth, wisdom and music is through a live performance.
“Concerts give audiences the opportunity to experience the power of mantra,” says Snatam Kaur. “I know from my own experience that it is super healing and powerful to chant together. It allows us to release stress, tension and the feeling of being overwhelmed, which I think is fairly common in this day and age. It’s a way for people to find that sense of inner peace.”
Snatam Kaur is an American singer, peace activist and author who grew up in a Sikh and Kundalini Yoga tradition. She has a fantastic ability to transform traditional Sikh songs from India into modern music that speaks to the modern ear.
For tickets, visit: www.konserthuset.se

For more information about the artist, visit: www.snatamkaur.com