Level 1 - lärarutbildning Kundaliniyoga
Awareness &  Self-Healing

Har du en längtan efter att  bli yogalärare och få jobba med något meningsfullt? Allt fler söker hjälp av yogan för att hitta balans i sina liv och för att hantera stress. Vår lärarutbildning har ambitionen att ge dig en gedigen yrkesutbildning.

Denna lärarutbildning ger dig en plattform för egen utveckling och verktyg för att hjälpa andra i sin utveckling. Den röda tråden i denna yrkesutbildning är det praktiska, att alltid koppla teorin till praktiken, att genomlysa de ibland svårfångade termerna och göra de begripliga.

Utbildningen hålls till största delen på svenska. Endast under ett par helger kan undervisningen eventuellt ske på engelska, men lärarna pratar tydligt och vi ser till att alla förstår.

Kvalité, enkelhet och öppenhet genomsyrar utbildningen
Vår utbildning utvecklas varje år. Nyhet i år blir att vi kommer ha flera helger, diskutera kvantfysiken i kundaliniyoga och inkluderar en helg om  gravidyoga. Vi kommer ha två lärare under många helger. Helgerna kommer att bli med ca 6-7 veckors intervaller. Den röda tråden genom utbildningen kommer vara  Awareness & Self-Healing.
Vi anlitar endast lärare som har godkänts av ATA (Aquarian Trainer Academy). Du kan se vilka som är godkända i Sverige på KRIs hemsida.

Efter genomgången utbildning får du ett internationellt certifikat vilket öppnar dörrarna till att undervisa över hela världen. Utbildningen är även öppen för den som söker sin egen fördjupning utan en tanke på att undervisa.

Kursstart:  Vi avvaktar beroende på pandemin.

Utbildningen pågår under ca 1,5 år och är förlagd med en helg varannan månad  med undantag för sommaren.

För mer information, begär vårt fördjupade informationsmaterial!
Kontakt: Merjam- Harijot Kaur-Auraskari, info(at)rootlight.se, 0707-870013

Dela denna sida

Sagt om Level 1 lärarutbildning
 

Jag tycker utbildningen varit välplanerad, mycket intressant och givande. Kompetensen hos lärarna känns som mycket hög och den pedagogiska förmågan likaså vilket gör det möjligt att relativt snabbt ta till sig och förstå komplicerade sammanhang.

Övningsuppgifterna mellan utbildningstillfällena gav också en fördjupad förståelse för Yogans olika effekter och betydelsen av disciplin och regelbundenhet i utövandet. Nästan utan att jag lade märke till det så ändrade jag mitt förhållningssätt till olika företeelser i livet och därmed påverkade jag även min hälsa, både på kort och lång sikt. Så finns ju insikten om att det finns så mycket mer att lära vilket i sig är utmanande.
- Britt-Marie / Sjuksköterska

Att ha gått lärarutbildningen nivå 1 hos Rootligt och Merjam har gett mig så mycket mer än vad jag från början trodde att jag skulle få. Jag började på utbildningen för att fördjupa mitt eget kunnande om kundaliniyogan. Men under resans gång så blev jag mer och mer intresserad och sugen på att få börja undervisa själv.

På Rootlight får man under utbildningens gång verkligen träna på att leda pass inför andra och få både positiv och negativ respons på det man gör, vilket är en ovärderlig erfarenhet. Dessutom har alla lärare som undervisat oss under utbildningens gång verkligen varit inspirerande och träffat en rakt i hjärtat med sina olika personligheter. Tiden har bara flugit iväg och man har bara velat sitta där i all evighet för att höra och lära sig mer, man har aldrig velat att de ska sluta prata eller sjunga.
- Maria / Ekonom