Medicinsk yoga, Mixed condition

Kundaliniyoga som medicinsk yoga för att återhämta dig från obalanser som en sjukdom eller stress har skapat. För dig som vill återhämta din kraft på ett skonsamt sätt. I andra ändan väntar livsglädjen och nyfikenheten på livets möjligheter.

Kursstart: 23 oktober, 17:30-19:00
Kostnad:  7 ggr 1400 kr
Drop-in: 220 kr, klippkort gäller.
Lärare: Merjam Auraskari

Fokus ligger på att stödja varje deltagares läkningsprocess. Avslappning och en varsam uppbyggnad av energi i kroppen är huvudingredienser.
Var och en tar det i sin egen takt. Övningarna anpassas efter var och ens kapacitet och varje övning följs åt av en avslappning. Du kan vara på yogamattan eller sitta på en stol.
Före kursstart får du svara på några enkla frågor om ditt tillstånd, dina speciella behov eller utmaningar och dina förväntningar. Utvecklingen följs upp under kursen.
Metoden är väl beprövad och har även studerats vetenskapligt  med mycket bra resultat.
Den här kursen är speciellt bra för dig som känner dig orkeslös p g a stress, en tid av sjukdom eller att du vill ta det varsamt av andra anledningar. Upplägget är inte diagnosinriktad utan fungerar för alla.  Kursen ersätter inte läkarvård utan ses som en utmärkt komplement till den.