Meditation mot stress

Meditation kan se ut på många olika sätt. I kundaliniyoga finns det en stor rikedom av potenta meditationstekniker. Precis som yogapassen har de alla specifika effekter. Under de här tillfällen praktiserar vi lite olika meditationer. Speciellt fokus kommer ligga på stressreducerande och balanserande meditationer. Öppen för alla. Du behöver ingen tidigare vana.

Onsdagar  17:00-18:30 från 11 april
Pris: 7 ggr 1400 kr, drop in 220 kr, klippkort gäller.
Lärare: Merjam